top of page
_edited.jpg

Traumaverwerking

"Sterker worden waar het pijn doet.

Het oude loslaten om het nieuw te omarmen."

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Wij zullen aan de slag gaan met de ingrijpende gebeurtenis(sen) ook wel trauma genoemd en de emoties van angst, verdriet, somberheid, onveiligheid en pijn omzetten naar een gevoel van veiligheid, kracht en liefde. Waar wij de gebeurtenis niet uitwissen, maar waar wij ze dragelijk maken waardoor je niet langer wordt belemmerd door o.a. angst in het hier en nu. Via deze weg zullen wij je veerkrachtig maken, zodat je de wereld om je heen weer durft te beleven. Hiervoor zet Praktijk B'Leef onder andere Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie in. Deze succesvolle techniek helpt vastgelopen verwerking van (on)bewuste traumatische ervaringen weer op gang. Deze techniek is effectief bij traumaverwerking en zorgt ervoor dat jouw trauma je niet meer in de weg staat. 

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Tijdens de behandeling vraag ik je als therapeut om terug te denken aan de nare gebeurtenis. Je denkt terug aan de gebeurtenis en de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd word je afleidende stimulansen aangeboden. Je richt je aandacht op mijn hand of op klikjes die je via een koptelefoon hoort. Er ontstaat zo een nieuw evenwicht, de herinnering vervaagt en het terugdenken aan de herinnering is minder pijnlijk en emotioneel.

Het lukt je brein niet goed om tegelijkertijd te denken aan de nare gebeurtenis en zich te concentreren op de afleidende stimulansen. Het denken aan de gebeurtenis kost relatief veel geheugencapaciteit, maar je concentreren op de afleidende stimulansen kost ook energie. Door deze concurrentie krijgt de nare gebeurtenis weinig ruimte want je werkgeheugen raakt overvol.

Dit leidt ertoe dat de emotionele lading en de kracht van de nare herinneringen afneemt.​

Wanneer in te zetten

 • Nare gebeurtenissen uit het verleden waar je in het heden nog steeds last van hebt.

 • Traumatische gebeurtenissen zoals; een overval, een auto-ongeluk of een plotseling sterfgeval.

 • Ongedefinieerde angstklachten vanuit het onbewuste.

 • Nachtmerries.

 • Paniekaanvallen.

 • Specifieke angsten of fobieën.

 • Laag zelfbeeld door gebeurtenissen uit het verleden zoals; pesterijen of een onveilige thuissituatie.

Contra- indicatie 

Een contra-indicatie is een tegenaanwijzing, een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling niet toe te passen. Er zijn vier contra-indicatie om geen EMDR- therapie aan te reiken in verband met veiligheid: 

 • Epilepsie

 • Mensen met psychoses of verstandelijke beperkingen

 • Invloed van drugs

 • Zwangerschap

Buiten de contra-indicatie ben jij van harte welkom om je aan te melden voor een startgesprek zonder verwijzing of diagnose!

bottom of page