top of page
Image by Sixteen Miles Out

Rouwverwerking

Het gaat niet om het verwerken van verlies, maar om verlies liefdevol te verweven in ons leven.

Liefdevol rouwen 

Verandering is het enige constante in ons leven. Elke verandering en/of een (ingrijpende) gebeurtenis die je meemaakt, gaat hand in hand met kleine- en grote verliezen. Verlies staat lineair aan het kind- en mensenleven. Verlies is meer dan alleen een overlijden, verlies is ook een scheiding, een levend verlies, een verlies van huis of haard, maar ook bij andere grote ingrijpende gebeurtenissen kan verlies zich voordoen. Een stagnerende rouwverwerking kan je belemmeren in je verdere groei en ontwikkeling. Rouwverwerking is een proces van verlies- en herstel die elkaar afwisselen. Hier gaat het om bewegen en vertragen.

De verliescirkel van Riet Fiddelaers-Jaspers en het Rouwtakenmodel van Willam Worden zet ik onder andere in tijdens de therapiesessies. Samen kijken wij naar de externe veranderingen die het verlies met zich meebrengt. Het aanvaarden van de realiteit van het verlies en de onomkeerbaarheid. Het accepteren van het verlies. Waar wij samen de pijn en het verdriet doorleven. Je leert je aan te passen aan de veranderingen in het leven en de identiteit die samenhangt met het verlies. Los durven laten en accepteren, het leven opnieuw omarmen vanuit eigen kracht. Waar de begrippen her-rouwen en dankbaarheid hoog in het vaandel staan. Met als doel het verlies een nieuwe betekenis te geven in je leven.

Dankbaarheid, geluk en liefde kan naast verdriet, pijn en her-rouwen bestaan. Wij maken het samen dragelijk en gaan het verlies betekenis geven.

Wanneer in te zetten

  • Als je een verstoorde rouwverwerking ervaart

  • Bij stagnatie in het rouwproces en het ervaren van andere blokkades, waardoor groei en ontwikkeling niet doorstromen

  • Als je verlatingsangst ervaart

  • Als je bindingsangst ervaart

  • Bij een gemis van veiligheid en vertrouwen in jezelf of in het leven door de diverse verliezen

bottom of page