top of page
Hechting

Hechten en verbinden

De eerste (liefdevolle) verbindingen ontstaan al vanaf het eerste moment van zwangerschap, waar het ongeboren kind zich in de baarmoeder bevindt. Samen met jou zullen wij gaan kijken naar de eerste verbindingen en relaties in jouw leven. Vervolgens zullen wij hechten en verbinden met jezelf en jouw familiesysteem, door middel van familieopstelling. (On)bewuste traumatische verliezen hebben niet alleen invloed op jou, maar ook hun weerslag op het gehele gezinssysteem en betrekking op andere relaties. In deze fase staan wij stil bij de intimiteit en de verbinding met het (on)bewuste trauma, verlies, jouw familiesysteem en relaties met naasten. ​

Wil je meer weten over hoe ik jou kan helpen?

Wil je meer weten over hechting en hoe ik je daarbij kan helpen?
 
Doel 
Familieopstellingen bieden de mogelijkheid om dynamieken binnen systemen in beeld te brengen en nieuwe mogelijkheden en invalshoeken te ontdekken. Dit geeft de mogelijkheid om bewust te worden en adequaat te handelen om vervolgens onbewust bekwaam te worden vanuit het cognitieve gedragstherapie en systeemgerichte perspectief.
 
Bewustwording van familiesystemen is helpend voor het overwinnen van de obstakels die ons tegenhouden in het leven om (zelf)liefde te omarmen en liefde te geven. Zolang jij liefde en veiligheid weer durft te ontvangen, ontwikkel jij je. Jij komt weer in je kracht te staan en dat heeft ook een positieve weerslag op andere relaties.

Wanneer in te zetten​

  • Als je een verstoorde relatie met jezelf en/of met anderen ervaart.

  • Als je op zoek bent naar erkenning van roots en historie.

  • Als je je verwijderd voelt van jouw eigen plek in je gezin (iedereen heeft recht op een plek). 

  • Als je uit balans bent (geven en nemen).

  • Als je verlangt naar bewustwording van relaties en verbindingen met jezelf en andere om vervolgens (on)bewuste patronen te doorbreken. 

bottom of page