top of page

Rouw

Liefdevol rouwen 
Verandering is het enige constante in ons leven. Elke verandering en/of een (ingrijpende) gebeurtenis die je meemaakt, gaat hand in hand met kleine- en grote verliezen. .

Samen kijken wij naar de externe veranderingen die het verlies met zich meebrengt. Het aanvaarden van de realiteit van het verlies en de onomkeerbaarheid. Het accepteren van het verlies. Waar wij samen de pijn en het verdriet doorleven. Je leert je aan te passen aan de veranderingen in het leven en de identiteit die samenhangt met het verlies. Los durven laten en accepteren, het leven opnieuw omarmen vanuit eigen kracht. Waar de begrippen her-rouwen en dankbaarheid hoog in het vaandel staan. Met als doel het verlies een nieuwe betekenis te geven in je leven.

Dankbaarheid, geluk en liefde kan naast verdriet, pijn en her-rouwen bestaan. Wij maken het samen dragelijk en gaan het verlies betekenis geven.

Wanneer in te zetten

  • Als je een verstoorde rouwverwerking ervaart

  • Bij stagnatie in het rouwproces en het ervaren van andere blokkades, waardoor groei en ontwikkeling niet doorstromen

  • Als je verlatingsangst ervaart

  • Als je bindingsangst ervaart

  • Bij een gemis van veiligheid en vertrouwen in jezelf of in het leven door de diverse verliezen

Wil je meer weten over hoe ik jou kan helpen?

Wil je meer weten over hechting en hoe ik je daarbij kan helpen?

bottom of page