top of page
Trauma

Traumaverwerking door middel van EMDR
We zullen aan de slag gaan met de ingrijpende gebeurtenis(sen), ook wel trauma genoemd. Ook zullen we de emoties van angst, verdriet, somberheid, onveiligheid en pijn omzetten naar een gevoel van veiligheid, kracht en liefde. We wissen de gebeurtenis niet uit, maar we maken deze dragelijk waardoor je niet langer wordt belemmerd door o.a. angst in het hier en nu.
 
Via deze weg maken wij je veerkrachtig, zodat je de wereld om je heen weer durft te beleven. Hiervoor zet Praktijk B'Leef onder andere Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie in. Deze succesvolle techniek helpt vastgelopen verwerking van (on)bewuste traumatische ervaringen weer op gang. Deze techniek is effectief bij traumaverwerking en zorgt ervoor dat jouw trauma je niet meer in de weg staat. 
​​

Wat is EMDR?
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Tijdens de behandeling vraag ik je als therapeut om terug te denken aan de nare gebeurtenis. Je denkt terug aan de gebeurtenis en de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd word je afleidende stimulansen aangeboden. Je richt je aandacht op mijn hand of op klikjes die je via een koptelefoon hoort. Er ontstaat zo een nieuw evenwicht, de herinnering vervaagt en het terugdenken aan de herinnering is minder pijnlijk en emotioneel.

Het lukt je brein niet goed om tegelijkertijd te denken aan de nare gebeurtenis en zich te concentreren op de afleidende stimulansen. Het denken aan de gebeurtenis kost relatief veel geheugencapaciteit, maar je concentreren op de afleidende stimulansen kost ook energie. Door deze concurrentie krijgt de nare gebeurtenis weinig ruimte, want je werkgeheugen raakt overvol.
Dit leidt ertoe dat de emotionele lading en de kracht van de nare herinneringen afneemt.​

Wanneer in te zetten

  • Bij nare gebeurtenissen uit het verleden waar je in het heden nog steeds last van hebt

  • Bij traumatische gebeurtenissen zoals; een overval, een auto-ongeluk of een plotseling sterfgeval

  • In het geval van ongedefinieerde angstklachten vanuit het onbewuste

  • Bij nachtmerries

  • Bij paniekaanvallen

  • Bij specifieke angsten of fobieën

  • Bij een laag zelfbeeld door gebeurtenissen uit het verleden zoals; pesterijen of een onveilige thuissituatie

Wil je meer weten over hoe ik jou kan helpen?

Wil je meer weten over hechting en hoe ik je daarbij kan helpen?

bottom of page