Abstract pink color gradient studio background for product presentation. Empty room with s

Van Trauma en Verlies naar Veerkracht

Voor daadwerkelijke verandering

Portretfoto Nicole Kooymans_edited.jpg

Over mij

Mijn naam is Nicole Kooymans. Als therapeut begeleid ik al enige tijd kinderen, gezinnen, ouders en (jong) volwassenen om meer liefde en geluk in hun leven te creëren door samen angsten, verliezen, blokkades en belemmeringen te overwinnen. Om samen vervolgens veerkrachtig te worden en weer te kunnen verbinden met hun innerlijke ik. 

"Durf te vertrouwen,
Durf te helen,
Durf te beleven!"


 

Heb je last van een blokkade of weet je niet precies wat er aan de hand is? Dan ben ik er voor jou en samen zullen wij de reis maken van (on)bewust trauma en verlies naar verlichting en veerkracht. Tijdens de therapie zal jij centraal staan, met jouw gezonde grenzen, vanuit jouw eigen plek. Samen pakken wij (on)bewuste gebeurtenissen en reacties daarop aan. 

Het leven loopt lineair met kleine en grote (ingrijpende) verliezen. Een dierbare verliezen door een scheiding of overlijden is meestal een emotionele en ingrijpende gebeurtenis die je kan ontregelen. Ook een verlies van veiligheid en gezondheid kan ingrijpend zijn. In alle gevallen moet je met het verlies leren omgaan. Dat is nooit gemakkelijk. Onder het verlies zitten regelmatig ook onzichtbare verliezen die onvoldoende herkend en erkend worden. Verlies is de achterkant van liefde en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast gaan verliezen vaak ook hand in hand met trauma. 

Regelmatig lukt het ons om op eigen kracht verliezen en ingrijpende gebeurtenissen te overwinnen en terug naar onze eigen kracht te gaan, maar wat nou als dit niet lukt? En oud-zeer of angsten ons belemmeren in het hier en nu? Door de ingrijpende gebeurtenissen en het verlies lukt het niet om het leven weer op te pakken en je kunt hierdoor problemen ervaren die betrekking hebben op de relatie met anderen en jezelf. Als je het verlies niet goed kunt verwerken, kan je daarnaast klachten ontwikkelen zoals burn-outs, stagneerde sociale emotionele ontwikkeling, depressies of angstklachten

Onverwerkt verdriet kan de weg naar groei en ontwikkeling belemmeren. Herken je dit, dan ben ik er voor jou!

 

De drie pilaren die onlosmakelijk verbonden zijn

handen vasthouden
Close Up op Ogen
Image by Hasan Almasi

Hechting

De diepte van de verbinding (ook wel hechting genoemd) met het (on)bewuste trauma en verlies heeft invloed op de impact van de belemmeringen en blokkades. Daarom zullen wij altijd handelen vanuit de drie pilaren hechting, trauma en verlies. De achterkant van verlies is liefde. De eerste verbinding wordt al gemaakt in de baarmoeder tussen moeder en het ongeboren kind. Tijdens de therapie staan wij stil bij welkomheten, hechten en intimiteit.  

(On)bewuste traumatische verliezen hebben niet alleen invloed op jou, maar ook hun weerslag op het gehele gezinssysteem en op andere relaties. Wij staan stil bij de intimiteit en de verbinding met het (on)bewuste trauma verlies, maar ook met jouw familiesysteem en relaties met naasten. Hier wordt onder andere de familie opstellingen voor ingezet. 

Zolang jij liefde en veiligheid weer durft te ontvangen, ontwikkel jij je. Jij komt weer in je kracht te staan en jij mag er weer zijn. Overwinnen van de obstakels die ons tegenhouden in het leven om (zelf)liefde te omarmen, dat is het streven. Het leven is te kort om ongelukkig, onzeker of onvervuld te zijn. Sta me toe om ook jou te helpen om een betere manier te ontwikkelen voor het omgaan met problemen die in de weg staan van je doelen. Neem vandaag nog contact op om te ontdekken wat ik voor jou kan betekenen.

Trauma

Wij zullen aan de slag gaan met de ingrijpende gebeurtenis(sen) ook wel trauma genoemd en de emoties van angst, verdriet, somberheid, onveiligheid en pijn en deze omzetten naar een gevoel van veiligheid, kracht en liefde. Sterker worden waar het pijn doet, dat is het devies. Waar wij de gebeurtenis niet uitwissen, maar waar wij ze dragelijk maken waardoor je niet langer wordt belemmerd door o.a. angst in het hier en nu. Via deze weg zullen wij je weer veerkrachtig maken, zodat je de wereld om je heen weer durft te beleven. Hier passen wij onder andere EMDR - Therapie voor toe, ook wel Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) genoemd. Deze succesvolle techniek helpt vastgelopen verwerking van (on)bewuste traumatische ervaringen weer op gang. Samen zullen wij deze therapie aangaan.

Verlies 

Verandering is het enige constant in het leven. Elke verandering en/of een (ingrijpende) gebeurtenis die je meemaakt, gaat hand in hand met kleine- en grote verliezen. Wij zullen aan de hand van de verliescirkel het verliesproces doorlopen en stil staan bij blokkades in het rouwproces, maar ook daar betekenis aan gaan geven. Het verlies onder ogen komen en dragelijk maken, zodat je steentje voor steentje weer naar de toekomst durft te kijken. In elke levensfase ondervindt je nieuwe uitdagingen en zal je herrouwen. Herrouwen werpt weer nieuwe uitdagingen op, maar dat mag. Dankbaarheid en herrouwen kan naast elkaar staan. Wij maken het samen dragelijk en gaan het verlies betekenis geven in het leven. 

 

"Verlies is onzichtbaar maar toch overal"

*

"De achterkant van rouw is liefde"

*
"Als wij rouwen, weten wij dat wij liefde hebben gekend"

Nicole Kooymans

"Een traumatische gebeurtenis die wordt weggestopt in plaats van verwerkt, zal net zo lang aan de volgende generatie worden doorgegeven. Pijn reist door het familie systeem tot iemand bereid is de pijn te voelen." 

Marieke Lips 

"Sterker worden waar het pijn doet en verliezen overwinnen, maar vergeten zullen wij niet."

Nicole Kooymans

“Nicole heeft mij zeer kundig geholpen met mijn prikangst. Door haar enthousiaste, positieve persoonlijkheid, brokkelen muren gemakkelijk af en kom je tot de kern van je angst. Ze is en blijft betrokken en wil het beste voor iedereen met wie ze werkt!"

Fien Jonker, 8 september 2022

Blijf in verbinding

Keizersgracht 394, 1016 GB Amsterdam 

Hartelijk dank voor jouw bericht!

©STORIES_Opening-Keizersgracht-144.jpg