top of page

Alle producten

Naast de waardevolle therapieën die Nicole Kooymans aanreikt, vindt Nicole het leuk om creatief bezig te zijn met haar handen. Haar cliënten krijgen bij afronding van hun therapieproces bij Praktijk B’Leef een persoonlijk kaartje en een geschenkje. Een bedankje voor hun vertrouwen in B’leef, maar ook een herinnering aan het therapieproces. Zodoende kwam Nicole op het idee om psychologische geschenken te ontworpen. Moderne psychologische geschenken met een persoonlijke boodschap EN niet alleen voor haar cliënten, maar ook voor een dierbare of voor jou.
Naast de waardevolle therapieën die Nicole Kooymans aanreikt, vindt Nicole het leuk om creatief bezig te zijn met haar handen. Haar cliënten krijgen bij afronding van hun therapieproces bij Praktijk B’Leef een persoonlijk kaartje en een geschenkje. Een bedankje voor hun vertrouwen in B’leef, maar ook een herinnering aan het therapieproces. Zodoende kwam Nicole op het idee om psychologische geschenken te ontworpen. Moderne psychologische geschenken met een persoonlijke boodschap EN niet alleen voor haar cliënten, maar ook voor een dierbare of voor jou.

Geschenken

bottom of page